Eenhart

Als ik zou moeten kiezen tussen alleen maar mannen of alleen maar vrouwen op deze Aarde zou ik zeker kiezen voor alleen maar mannen. In Gouda zit ik een mannengroep met Walter, Jan en Tom. Ik maak deel uit van een Vrienden-Inspiratie-Kring met Wick, Kees, Koos, Paul en Christoph, en dan 'heb' ik nog een Broederschap met Jaap, Friedus, Bob, Theo en Jeroen. En nog zo'n 4 a 5 keer per jaar heb ik de kans me te wentelen in een nog grotere groep mannen bij de Compadres, de Koningskring of soortgelijke groepen mannen. Wat er dan gebeurt? Ik zak volledig weg in wie Ik ben. Zonder onderlinge competitie of strijd kan mijn hele wezen uitrusten in dat bed van elkaar aanvullende krachten, alsof we samen één superman zijn met -tig maal 12000 hemelse pennies aan Boodschappen tot onze beschikking. Wat een overvloed. Ik hoef niet meer álles te kunnen maar alleen maar in te brengen wat Ik te geven heb. Die anderen zorgen wel voor de rest.  

En het ís te leren, alhoewel het vaak niet mee valt omdat het gemis zó groot is geweest. Velen van mijn generatie hebben in onze jeugd zo'n groot tekort ervaren aan Vadersteun en waarom en hoe en wanneer ga je daar dan naar op zoek om dat alsnog te ervaren. De steun van een Vader. Een man in zijn Kracht die jou vasthoudt als je een baby, peuter, kleuter en kind bent en achter je staat in je puberteit. Die helpt om je zelf goed te vinden zoals je bent. Je níet in de competitie en strijd met andere mannen leidt, maar je juist laat voelen dat mannen er zijn om bij te rusten én die je weghaalt bij je moeder als de tijd daar rijp voor is. En jouw Wezen en Zijn zo vertrouwd dat hij jou alleen het bos in laat gaan en aan je lot overlaat: het Lot waar jij voor op Aarde bent gekomen en waarvoor je zelf je Boodschappen hebt gedaan.

Als Ganesh als jongeling de slaapkamer van zijn Moeder bewaakt en zijn vader wil tegenhouden om met zijn vrouw de liefde te bedrijven, slaat zijn vader in één klap zijn hoofd af. Wegwezen jij. Wat weet jij af van de verhouding tussen mannen en vrouwen? En de vader stuurt Ganesh op pad. Met de boodschap dat hij het hoofd moet nemen van de eerste de beste die hij tegenkomt. Het blijkt een olifant te zijn, die de specifieke kracht heeft om grote obstakels uit de weg te ruimen. Dát is een vader die steun geeft aan zijn zoon. En de zoon kan zijn eigen weg gaan lopen met zijn eigen specifieke kracht.      

Jongens moeten vanaf een bepaald moment onder de rokken van hun moeder uitkomen en voorzichtig bij de mannen gaan voelen hoe het dáar is. Later moet hij zelfs écht weg bij die moeder en met de mannen op stap om te voelen en ervaren hoe het is om volledig Kracht en Kwetsbaarheid te zijn. De basisvoorwaarden voor het man-zijn. Het ene moment rust je op de schoot van een mede-man en ervaar je Zachtheid en Liefde en wordt je stil over je bol geaaid, het volgende moment zwaai je de kloofbijl en splijt je met Kracht en Focus het hout voor de Zweethut. 

Als je dat niet hebt ervaren, hoe kan je dan in hemelsnaam de vrouwen tegemoet treden als man? Zonder die ervaring van het rust vinden in je man-zijn zie je alle vrouwen nog als je moeder en kies je later waarschijnlijk geen vrouw, maar een moeder om mee verder te gaan. En die gaat jou echt niet jouw pad laten lopen. Die houdt jou liever onder haar rokken.   

Er zijn mannen in Nederland wiens levenstaak het is om andere mannen te laten ervaren hoe het aanvoelt in dat kamerbrede mannenbed. Wil van der Coer, Peter Houtman en Maarten Moens ken ik persoonlijk, maar er zijn meer mannen die hiermee bezig zijn. Velen van hen ondersteunen ook de ontwikkeling van de Vader-Zoon relatie door bijvoorbeeld weekenden in de natuur aan te bieden. Je kán ook hier weer denken dat je het allemaal wel zelf kan, maar een keer proeven bij die mannen met vele jaren ervaring levert je absoluut wat extra's op.  

Niet meer alléen als man, maar sámen. Wauw, ik gun het iedere man.