Eenhart

Het Lichaam bestaat uit materie en materie biedt sowieso al weerstand aan energie. Als de Ziel weer wat verder wil incarneren ontmoet het een Lichaam gewend aan de huidige hoeveelheid energie-doorstroming. Maar er ligt dus een extra pakketje klaar dat ook graag ontvangen wil worden. 

En dat doet pijn. Wauw. Tenminste: bij mij ..... en bij wat andere mensen die ik zo van dichtbij ben tegengekomen. Maar misschien heb jij dat niet. In dat geval: van harte gefeliciteerd, je moet een gelukkig mens zijn. Of je groeit gewoon niet ..... Bij mij levert het pijn op, weerstand, in mijn hoofd zitten, en ik ga helemaal onbewust mijn bovenste chakra en/of ook 1e en/of voetchakra's afsluiten. 

Incarneren gaat in stapjes. Als baby staan misschien al je lijnen open naar je potentiële krachten, het kwetsbare lichaam is nog niet lang niet klaar voor die volledige incarnatie. Dan sluit de fontanel zich en ben  je ook nog eens afgesloten van dat wat je 'geweten' hebt.  Lekker, en dan moet je leven nog beginnen! Welkom op de wereld. Zo om de 7 jaar kan er weer een grote stap gemaakt worden, waarbij initiaties kunnen helpen om de nieuw verworven energiepatronen te verankeren in het systeem van Lichaam, Ziel en Geest. Zo kan je op je 7e vol goede moed de wereld instappen, op je 14e fysiek geslachtsrijp zijn en bij je sexe gaan horen, op je 21ste volgroeid zijn en op je 28ste volwassen, op je 35e verantwoordelijkheid aangaan en op je 42 in je kracht komen etc. Allemaal stapjes die we allemaal kunnen maken, ieder op zijn eigen manier en tempo.

Om spiritueel te groeien en steeds meer in verbinding te komen met het Éne dienen we -als een atleet die zijn spieren opkweekt om steeds grotere hoeveelheden energie te kunnen gebruiken- onze energetische kanalen op te rekken door ons bloot te stellen aan situaties waarin de hogere energieën door ons heen kunnen stromen. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen, dus.  

Het lichaam zelf geeft ook goed aan waar het een energie of groei-behoefte heeft. Dat werkt via het mechanisme van de resonantie. Als je elke keer op hetzelfde fenomeen in de buitenwereld resoneert kan je er wel donder op zeggen dat je Ziel er mee bezig is. Zo zien zwangere vrouwen overal zwangere vrouwen en als je net een auto van een bepaald merk/type wil kopen, zie je ze opeens bij bosjes rondrijden. 

Een leuk voorbeeld van resonantie is het aantrekkingsspel tussen mannen en vrouwen. Het draait zeker niet zoals Freud dacht alleen maar om sex en voortplanting. De groei van de Ziel is een héél belangrijke reden voor een mens om een bepaalde partner te willen hebben. Mocht je als man niet voldoende afstand en afscheid hebben kunnen nemen van je moeder ga je op zoek naar een vrouw die dat zielespel met jou nog wel eens wil spelen. En je blijft dat gewoon zoeken totdat je eindelijk op een fatsoenlijke wijze de banden met je surrogaat-moeder hebt kunnen doorsnijden. Pas daarna kan je op zoek naar een vrouw die je wil laten opgroeien of -als je dat ook al hebt doorgewerkt- een vrouw die naast jou haar eigen Zielepad gaat lopen.

Jung heeft natuurlijk ongelooflijk veel geschreven over energie. Hierboven refereer ik even snel aan het Moedercomplex en komen de anima en animus in beeld. Uiteindelijk zal ieder mens in zich zelf een volledig gezin moeten zien te dragen. De Sagrada Familia. Een innerlijke man en een innerlijke vrouw die met elkaar communiceren via het Hart en samen voor het innerlijke kind kunnen zorgen. Voordat we dit innerlijke energiepatroon hebben bewerkstelligd kunnen we nogal wat obstakels tegenkomen ...... Het hebben van kinderen helpt voor de groei, maar kan ook heel vervelende resonantieperikelen opleveren. Je zou als man-die-niet-in-zijn-kracht-zit maar een oersterke dochter krijgen. Poeh ....